ons landelijke

Bestuur

Basten Jager

Onze voorzitter is Basten Jager. Basten komt uit Utrecht en is sinds 2020 actief in de linkse beweging. De coronacrisis, waar de klassenverschillen uitvergroot werden, was voor hem het omslagpunt om zich in te zetten voor het socialisme. Dat deed hij eerst bij ROOD, Socialistische Jongeren en nu als voorzitter van De Socialisten.

“De huidige klassenmaatschappij is een onhoudbaar systeem dat afhankelijk is van uitbuiting en onderwerping. Als arbeidersklasse moeten we hier een vuist tegen maken. Dit kan niet anders dan de arbeidersklasse te organiseren in allerlei organisaties, van huurdersorganisaties tot vakbeweging!“

Michel Eggermont

Michel is actief in verschillende sociale bewegingen en de arbeidersbeweging sinds 1984. In 1986 lid geworden van de revolutionaire jongerenorganisatie Rebel. En sindsdien actief in scholierenbeweging, studentenbeweging, dienstplichtigenbeweging en de vakbeweging.

Michel werkt sinds 1997 bij de NS en is actief voor FNV Spoor. Van 2007 tot 2018 was hij, afgezien van korte tussenpozen, lid van de gemeenteraad van Utrecht voor de SP, van 2019 tot 2023 lid van de provinciale staten. Binnen de SP heeft Michel zich verzet tegen de uitsluiting van de jongerenorganisatie ROOD en stond, tot zijn royement eind oktober 2021 kandidaat voor de positie van Algemeen Secretaris van de SP vanuit Marxistisch Forum.

Na zijn royement heeft Michel zich ingezet om alle geroyeerde SP-leden bijeen te houden, wat uiteindelijk de organisatie van de Socialisten is geworden. Van september 2022 tot januari 2024 was Michel voorzitter van de Socialisten. Sinds januari is hij de penningmeester van de Socialisten. De uitbouw van de werking van de Socialisten binnen de vakbeweging dé belangrijkste prioriteit voor de komende jaren.

Vanaf 2023 is Michel lid van het ledenparlement van FNV vanuit de sector Vervoer.

Gwildor Sok

Gwildor Sok is sinds 2012 actief in de socialistische beweging. Geboren en getogen in Zeist, maar inmiddels woont hij in Rotterdam. Gwildor zet zich vooral in voor het professionaliseren en stroomlijnen van de organisatie. Daarnaast houdt hij zich graag bezig met onderwerpen als klimaatverandering, openbaar vervoer en dierenrechten. Naast de politiek is hij werkzaam als computerprogrammeur en leest en schrijft hij graag.

“Alleen collectief kunnen we toewerken naar een betere wereld: een wereld vrij van honger, oorlog, vervuiling en uitbuiting. Ik geloof in democratie en mensen zichzelf laten besturen, in plaats van de aandeelhouders laten beslissen. Daarvoor is het nodig dat we ons organiseren in verschillende vormen binnen de internationale socialistische beweging.”

Janne van den Bosch

Janne van den Bosch is algemeen bestuurslid van De Socialisten. Sinds 2015 is zij op verschillende plekken actief binnen de socialistische beweging. Ze werkt in het boekenvak, waarbinnen ze ook actief is voor de vakbeweging.

“Het is noodzakelijk voor De Socialisten om nu een sterke organisatie op te bouwen, daar is tijd en energie voor nodig. Het is nodig om sterke, transparante en democratische structuren op te bouwen, zodat we zoveel mogelijk mensen een goede plek kunnen bieden op links. Hoe meer en hoe makkelijker mensen inspraak hebben, hoe meer stappen we kunnen zetten in het betrekken van mensen buiten de partij. Het is van groot belang om goed te luisteren naar onze leden en al wat zij in te brengen hebben qua ervaring, kennis en enthousiasme. Ik draag graag mijn steentje bij aan het opbouwen van onze organisatie, want een daadwerkelijk socialistisch geluid is broodnodig in deze tijd.”

Als algemeen bestuurslid houdt Agostino zich bezig met het contact tussen het bestuur en de afdelingen. Hij woont in Rotterdam en is sinds 2019 actief, eerst in de studentenbeweging en daarna in de woonbeweging. Binnen de Socialisten heeft hij daarnaast de programmadiscussie begeleid.

“De kracht van de Socialisten is onze diversiteit aan stromingen en opvattingen, die eenheid in actie niet in de weg staan, maar die actie juist kunnen versterken en beter informeren. De komende tijd wil ik de afdelingen graag ondersteunen in hun activiteiten en ervoor zorgen dat die activiteiten met meer onderlinge cohesie plaatsvinden.”

Gus is sinds 2011 politiek actief en heeft jaren aan ervaring opgebouwd in verschillende functies binnen socialistische organisaties. Nu zet hij zich als algemeen bestuurslid in bij De Socialisten om te bouwen aan een partij die haar programma om kan zetten in actie.

“Met onze principes in de hand moeten wij gaan toewerken naar volwaardige afdelingen en een volwassen organisatie. Een organisatie die langdurig mensen aan zich kan binden en een kompas kan zijn voor een werkelijke oppositie tegen het kapitalisme.”

Ivo Boksem is een van de algemeen bestuursleden van De Socialisten. Ivo komt uit Enschede en is eind 2022 actief geworden bij De Socialisten bij de Overijssel afdeling. In 2023 heeft hij het voorzitterschap van deze afdeling overgenomen en heeft hij de ROOD Enschede afdeling opgericht. Het potentieel dat hij zag in De Socialisten om een anti-sektarische, radicaal-linkse beweging op te bouwen, gaf hem het zetje wat hij nodig had om politiek actief te worden.

“Om een vuist te kunnen maken tegen kapitaal, moet er een partij zijn waarin alle hoeken en partijen binnen deze strijd elkaar kunnen vinden. Een partij waarin ze elkaar kunnen bekritiseren, maar ook vertrouwen dat ze allemaal aan dezelfde kant staan. En daar wil ik mij graag voor inzetten.”