|

Socialisten Noord: verslag

Op 10 december kwam een groep kritische SP’ers, geroyeerden, ROOD-leden en onafhankelijke socialisten uit Noord-Nederland bij elkaar. Gedurende twee uur bespraken we ons toekomstperspectief. De SP zit vast in een neerwaartse spiraal en royeert links en rechts activisten en bestuurders. De SP’ers die nog niet geroyeerd zijn hebben te maken met een partijbestuur dat niet voor rede vatbaar lijkt, en worden her en der in hun eigen afdelingen geïntimideerd. De situatie schreeuwt om een socialistisch alternatief.

De bijeenkomst begon met twee gastsprekers uit Rotterdam en West-Brabant die vertelden over respectievelijk de landelijke ontwikkelingen rondom het manifest socialisten.org en de Werkgroep Socialisten West-Brabant.

Socialisten.org is een eenheidsinitiatief voor socialisten die de royementen in de SP niet accepteren. Het is een project om socialisten bij elkaar te houden om gezamenlijk onze strijd voort te zetten. Dit eenheidsinitiatief heeft al veel weerstand ondervonden vanuit het partijbestuur, en heeft inmiddels geleid tot onder andere het royement van de lijsttrekker van SP Rotterdam. Ook mogen de Rotterdamse en Utrechtse SP-afdelingen niet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 meedoen. Mogelijk zullen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en andere steden (ex-)SP’ers meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen onder een andere naam dan de SP.

In West-Brabant hebben SP’ers, geroyeerden, jongeren en onafhankelijke socialisten de handen ineen geslagen om Werkgroep Socialisten West-Brabant op te zetten. Kort hierna kwam Werkgroep Socialisten Oost-Brabant tot stand. Deze organisaties bieden een politiek thuis aan socialisten die zich politiek willen blijven inzetten met andere socialisten, en dat in de SP niet meer kunnen of willen. Iedereen is er welkom en er wordt goed samengewerkt met de afgestoten SP-jongeren van ROOD.

Hierop volgde een discussie over onze eigen regio. In Noord-Nederland staan een paar SP-afdelingen sympathiek tegenover het eenheidsinitiatief van socialisten.org. Een aantal andere afdelingen echter staan achter de royementen. Zo weerde het afdelingsbestuur van SP Groningen nog vóór het landelijke partijbestuur ROOD-jongeren van de afdelingsactiviteiten, en worden kritische SP’ers bij SP Leeuwarden weggezet als “wappies”. 

Naast deze sympathieke SP-afdelingen in de regio hebben we hier meerdere energieke ROOD-groepen en telt de regio een aantal geroyeerde activisten. Alle aanwezigen waren het eens dat dit al met al een mooie basis vormt voor een Werkgroep Socialisten Noord, in navolging van de socialisten in West- en Oost-Brabant. 

Binnenkort zal een tweede bijeenkomst volgen om Werkgroep Socialisten Noord verder vorm te geven. Het zal een samenwerkingsverband worden van kritische SP’ers, geroyeerden, noordelijke ROOD-leden en onafhankelijke socialisten om gezamenlijk de strijd voor het socialisme (binnen én buiten de SP) voort te zetten. We zullen onder andere bespreken wat voor activiteiten we gaan oppakken en hoe we dit gaan financieren.

Wil jij ook meebouwen aan Werkgroep Socialisten Noord? Neem contact op via contact@socialistennoord.nl en dan zien we je snel!