|

Socialisten Noord: formele oprichting

Op woensdag 26 januari is een deel van de Noordelijke ondertekenaars van Socialisten.org samengekomen om zich formeel te organiseren. Er zijn voorstellen besproken over de te voeren acties de komende periode, de organisatiestructuur en de beginselen van de groep.

Socialisten Noord (SN) is opgericht om te bouwen aan een onafhankelijke arbeidersbeweging. Ontstaan vanuit de petitie “Op naar een democratisch socialistisch perspectief” na de problemen met interne democratie binnen de Socialistische Partij, steunt de Socialisten Noord ook de jongerenbeweging ROOD, en biedt zich aan als de volwassen tak van ROOD in het noorden van het land.

SN richt zich op de vier Noordelijke provincies Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen. Het eerste beginseldocument is nog niet definitief, maar onze voorlopige hoofddoelen zijn:

  1. Het opbouwen van de socialistische beweging
  2. Klassenbewustzijn verhogen onder de bevolking
  3. Scholing en opbouwende kritiek binnen links

En hierbij nemen we de volgende beginselen in acht:

  1. Een inclusieve Klassenstrijd
  2. Transparantie en democratie
  3. Strijdvaardigheid en duurzame organisatie

Binnenkort zal het afgeronde document ook worden gepubliceerd, en intussen wordt een organisatiestructuur op poten gezet. Er zijn vijf verkozen posities gevuld waaronder een woordvoerder namens het bestuur (Dennis Molema) en een vertrouwenspersoon buiten het bestuur, bij de leden bekend.

Er is tijdens de bijeenkomst ook veel gesproken over de te volgen strategie in de huidige woonbeweging. Dit zal de komende tijd dan ook het belangrijkste onderwerp worden waar de SN zich gaat tonen.

De komende tijd zullen de sympathisanten worden gecontacteerd met de vraag of zijn actief lid willen worden, of voorlopig enkel op de hoogte gehouden willen worden. Als nieuwe organisatie kunnen we alle hulp gebruiken, dus als je wil helpen, kijk op onze website: socialistennoord.nl en meld je vooral bij contact@socialistennoord.nl!

In solidariteit,

namens het bestuur van Socialisten Noord