10 april Landelijke vergadering De Socialisten

Vandaag, dinsdag 5 april, zijn we met het organisatiecomité Socialisten-conferentie bijeengeweest om de bijeenkomst op zondag 10 april 2022 voor te bereiden. We zijn blij dat we verschillende bijdragen hebben binnen gekregen naar aanleiding van het discussiestuk wat we jullie 22 maart stuurden, waarmee we een invulling hebben proberen te geven van de discussie op 13 februari.

Daarmee krijgen we hopelijk een goede discussie, waarbij helder wordt wat de verschillen van mening zijn en we tot beslissingen kunnen komen. Het betekent wel dat we voldoende tijd moeten nemen om deze discussie goed te kunnen voeren. Daarom stellen we de volgende agenda voor:

  • Bespreking voorstel organisatiecomité conferentie Socialisten.org en besluitvorming. Discussie in (minimaal) 2 discussierondes.
  • pauze. (ook voor formulering van concrete wijzigingsvoorstellen)
  • stemming over wijzigingsvoorstellen en voorstel organisatiecomité
  • voorstel uitbreiding organisatiecomité
  • Terugkoppeling landelijke netwerken

Op 13 februari is een organisatiecomité gekozen bestaande uit Gus Ootjers, Jet van Rijswijk, Johan Kwisthout en Michel Eggermont. Vanaf het begin is ook Willy Lourenssen aangesloten bij de discussies. Daarnaast heeft ook ROOD, socialistische jongeren, aangegeven iemand voor het organisatiecomité te willen leveren. Johan Kwisthout heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken. Deelname van Willy Lourenssen en een afvaardiging vanuit ROOD willen we graag formaliseren.

De afgelopen weken hebben verschillende landelijke netwerken hun startbijeenkomst gehad. In de discussiebundel vind je terugkoppelingen uit deze netwerken.

Jet van Rijswijk zal de bijeenkomst op zondag 10 april voorzitten. We beseffen dat het organiseren van landelijke bijeenkomsten niet direct het mandaat is dat we als organisatiecomité hebben gekregen. Maar we hebben deze taak naar ons toe getrokken omdat landelijke bijeenkomsten alleen zin hebben als ze ook goed voorbereid worden. We zouden het heel fijn vinden als er meer mensen zich met landelijke taken (zoals de landelijke website) willen bezighouden, wellicht kunnen we het daar op een volgende bijeenkomst over hebben.

Tot slot. We willen voorstellen om de volgende landelijke bijeenkomst van Socialisten.org op zondag 22 mei 2022 te organiseren als hybride bijeenkomst op de Gaffelstraat 61b in Rotterdam die ook online te volgen is.