Brainstormdag 22 mei – De Socialisten landelijk

Live bijeenkomst in Rotterdam

Op 10 april hebben we met elkaar afgesproken om 22 mei een fysieke brainstormdag te organiseren rond de organisatie van een conferentie in het najaar. Vandaag zijn we met het organisatiecomité bijeen geweest en één van de dingen die we hebben afgesproken is dat we er alles aan doen om deze bijeenkomst hybride te laten plaatsvinden. Hulp bij het technisch voor elkaar krijgen van een hybride bijeenkomst is welkom. Naar aanleiding van de uitvraag voor discussiestukken hebben we twee discussiestukken mogen ontvangen. Daarnaast nog twee bijdragen met betrekking tot de klimaatbeweging. We willen jullie nadrukkelijk vragen om de komende 1,5 week te gebruiken om over deze discussiestukken na te denken, maar vooral ook dingen aan te geven waar jij mee zit, wat jouw bedenken zijn. We willen jullie nadrukkelijk oproepen om te reageren op de ingestuurde discussiestukken, maar ook om je eigen ideeën/twijfels/plannen op papier te zetten. Stuur je ideeën naar contact@socialisten.org

Naar aanleiding van alle ingestuurde ideeën zullen we op 17 mei een agenda vaststellen. Hiervoor proberen we ook alle verenigingen en werkgroepen te betrekken. Voor ons is het wel van belang dat 22 mei niet de conferentie zelf is, maar de brainstorm waarin we bepalen welke vraagstukken op de conferentie aan de orde moeten komen. De deadline voor stukken voor het tweede discussiebulletin is 15 mei. Op 17 mei zullen we jullie een volgende nieuwsbrief sturen met daarin een link naar de ingestuurde stukken.

Met strijdbare groet,

Caro Alvarez, Gus Ootjers, Jet van Rijswijk, Michel Eggermont, Ties van den Boogard, Willy Lourenssen

Voor meer informatie: contact@socialisten.org