Oproep inbreng en hulp voor de najaarsconferentie

Op zondag 22 mei hebben we een succesvolle brainstormdag van Socialisten.org gehad in Rotterdam over het organiseren van een conferentie in het najaar. Afgelopen dinsdag zijn we met het organisatiecomité bijeengeweest om werkzaamheden te bespreken op weg naar de conferentie in het najaar. Hierbij is vooral ook de inbreng en hulp vanuit alle verenigingen, werkgroepen, ROOD en andere organisaties actief binnen Socialisten.org noodzakelijk, dit kan het organisatiecomité niet alleen.

Inhoudelijk: op de brainstormdag hebben we besloten dat een redactiecommissie aan de gang moet gaan om amendeerbare teksten te produceren waarover we op de conferentie beslissingen kunnen nemen rond de vragen:

  1. Welke doelstellingen staan voor ons voorop? Wat zijn de kenmerken van de samenleving die wij willen opbouwen? (genoemd zijn: socialisme, democratie, ecologie, antimilitarisme, feminisme)
  2. Hoe ziet onderweg daarheen onze relatie met de vele niet-parlementaire linkse veranderbewegingen eruit? (manier van omgaan met vakbeweging, milieubeweging en vele andere bewegingem die botsen op kapitalisme en traditioneel conservatief gezag).
  3. Wat is onze toegevoegde waarde naast de vele reeds bestaande politieke partijen ter linkerzijde van het midden? (willen wij de meest linkse partij zijn en zoeken we al in eerste instantie medestanders voor een gezamenlijk partijproject?).
  4. Hoe organiseren we onszelf op een strijdbare én democratische manier? (waaronder niet alleen de samenstelling van een landelijke leiding naar ook garanties voor afdelingen, jongerenorganisatie, themanetwerken, tendensstromingen in congresvoorbereiding. etc).
  5. Hoe past onze strijd voor een beter Nederland in de strijd voor een beter Europa en een betere wereld? (waaronder: actief samenspel met gelijkgezinden in buurlanden).

We willen nadrukkelijk aan alle verenigingen, werkgroepen, ROOD en andere organisaties actief binnen Socialisten.org vragen om na te denken wie van jullie deel zou willen uitmaken van deze redactiecommissie en hoe die te werk moet gaan. Stuur je ideeën uiterlijk 12 juni op naar contact@socialisten.org voor het discussiebulletin.

PR/website/vormgeving/social media: In de aanloop naar de conferentie hebben we jullie ideeën en inzet nodig. Aan jullie dus ook hierover dezelfde vraag voor het discussiebulletin van 14 juni.

Organisatie/financiën: Dit is de eigenlijke opdracht voor het organisatiecomité. In het discussiebulletin zullen we op 14 juni met een uitgewerkter plan komen voor de organisatie van een conferentie met 100-150 deelnemers, de financiën die noodzakelijk zijn voor het organiseren van zo’n conferentie waarbij we de drempel voor deelname zo laag mogelijk houden, een donatiecampagneplan en de bijdrage/garantstelling die we van de verenigingen, werkgroepen, ROOD en andere organisaties die actief zijn binnen Socialisten.org verwachten.

Over al deze onderwerpen organiseren we zaterdag 25 juni 2022 een bijeenkomst op Gaffelstraat 61b in Rotterdam, het partijpand van Socialisten 010. Daarnaast zal op deze bijeenkomst natuurlijk ook ruimte zijn voor terugkoppeling van activiteiten van de netwerken en groepen. We zullen de bijeenkomst hybride organiseren, maar dit was op 22 mei niet optimaal. Daarom vragen we ook van alle verenigingen, werkgroepen, ROOD en andere organisaties die binnen Socialisten.org actief zijn fysieke aanwezigheid.

Dus:
Landelijke bijeenkomst Socialisten.org
zaterdag (!) 25 juni 2022,
13h00 uur, Gaffelstraat 61b,
(link voor Google-maps)

Met strijdbare groet,

Caro Alvarez, Gus Ootjers, Jet van Rijswijk, Michel Eggermont, Ties van den Boogard, Willy Lourenssen