Landelijke bijeenkomst van Socialisten.org

Op zaterdag 25 juni 2022 organiseren we een hybride landelijke bijeenkomst. Fysiek zal deze bijeenkomst plaatsvinden op het pand van Socialisten 010, Gaffelstraat 61b in Rotterdam.

De bijeenkomst zal in het teken staan van de conferentie in het najaar van Socialisten.org. Het doel van de bijeenkomst is de samenstelling van de redactiecommissie, die met (amendeerbare) inhoudelijke voorstellen moet komen op de conferentie. Ook over de werkwijze van de redactiecommissie en haar verhouding tot het organisatiecomité zullen we besluiten moeten nemen.

Daarnaast willen we met jullie de begroting en het communicatieplan bespreken, zoals we die als organisatiecomité hebben opgesteld. We gaan er vanuit dat àlle verenigingen en werkgroepen mensen (fysiek) deelnemen aan deze landelijke bijeenkomst zodat we ten aanzien van de conferentie een gezamenlijk beeld ontwikkelen en we hierna inhoudelijk en organisatorisch aan de slag kunnen.

De voorstellen staan in de discussiebundel. Naast de hierboven genoemde voorstellen zijn ook discussiestukken ingestuurd die deels raken aan de te organiseren conferentie, maar deels ook input kunnen zijn voor de op de conferentie zelf te bediscussiëren onderwerpen.

De bijeenkomst zal worden voorgezeten door Willy Lourenssen. We zoeken nog wel naar kameraden die een verslag willen schrijven van de bijeenkomst. Wil je daaraan meehelpen, stuur dan een mailtje naar contact@socialisten.org. Voor de discussiebundel en voor de online-link mail ook contact@socialisten.org.

Dus: zaterdag (!) 25 juni 2022, 13h00 uur, Gaffelstraat 61b, Landelijke bijeenkomst Socialisten.org. (link voor Google-maps)

Met strijdbare groet,

Caro Alvarez, Gus Ootjers, Jet van Rijswijk, Michel Eggermont, Ties van den Boogard, Willy Lourenssen