| |

Red de Gaffel!

De gemeente Rotterdam opent de aanval op het socialisme in Rotterdam. Op 8 augustus verstuurde de vastgoedtak van de gemeente een ontruimingsbrief naar de Gaffelstraat 61b met het verzoek binnen zeven dagen dit pand te ontruimen. De Gaffel is al sinds 2012 een thuis voor de socialistische beweging in Rotterdam en sinds eind vorig jaar maken wij als Socialisten 010 ook gebruik van dit pand. Het pand wordt benut voor de opslag van actiemateriaal, het organiseren van bijeenkomsten en het faciliteren van maatschappelijke initiatieven zoals het Repaircafé. Dit kroonjuweel van de beweging gaan we echter niet zonder slag of stoot opgeven. Socialisten010 is een donatiecampagne gestart met als thema “Red de Gaffel!” om zichzelf samen met andere gebruikers van het pand te verzetten tegen ontruiming. Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL39INGB0675565227 op naam van SOCIALISTEN ROTTERDAM onder vermelding van “donatie Gaffel”.

Lees verder.