|

Discussie in volle gang

Over ongeveer een maand, op zondag 25 september 2022, organiseren we de eerste conferentie van Socialisten.org. Op grond van de inbreng van de verschillende groepen en individuen naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief, én discussiestukken die eerder zijn besproken op landelijke bijeenkomsten heeft de redactiecommissie een drietal teksten opgesteld. Over deze teksten willen we op zondag 25 september een besluit nemen. Als je de nieuwsbrief met een link naar de teksten nog niet hebt ontvangen, kun je die aanvragen bij contact@socialisten.org. Ook de inbreng naar aanleiding waarvan deze teksten zijn opgesteld kun je ontvangen.

IIRE Conference room Ambon

Verschillende lokale groepen hebben de komende twee weken een discussiemoment ingepland over de voorstellen. Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende bijeenkomsten.

Reageren op de teksten
Aanvullingen en discussiebijdragen kunnen uiterlijk 24 augustus worden gestuurd naar de redactiecommissie (redactie@socialisten.org). Zij verwerken deze reacties in een definitieve versie van de voorstellen. Op 31 augustus wordt deze definitieve versie gepubliceerd.

Op basis van de definitieve tekst kunnen wijzigingsvoorstellen worden ingediend. In de volgende nieuwsbrief zal een format staan waarmee deze wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend. Wijzigingsvoorstellen kunnen uiterlijk 14 september worden ingediend. Op 18 september worden de wijzigingsvoorstellen gepubliceerd.

Oproep kandidaten landelijk bestuur
Zoals jullie in de inleiding kunnen lezen worden voor de voorgestelde landelijke vereniging kandidaten voor het bestuur gezocht voor de uitvoering van de besluiten van de conferentie. We vragen je om je kandidaatstelling uiterlijk 14 september met (politieke) motivatie te sturen naar redactie@socialisten.org. De kandidaatstellingen zullen samen met de wijzigingsvoorstellen op 18 september worden gepubliceerd.

Aanmelden
Daarnaast willen we jullie vragen om je zo snel mogelijk aan te melden voor de conferentie. Dat kan hier. Alleen als zoveel mogelijk mensen zich hebben aangemeld kunnen we als organisatiecomité zo goed mogelijk rekening houden met alle wensen van de verschillende deelnemers.

Met kameraadschappelijke groet,

Het organisatiecomité voor de conferentie van Socialisten.org
Caro Alvarez, Gus Ootjers, Jet van Rijswijk, Michel Eggermont en Ties van Bogaard

De redactiecommissie voor de conferentie van Socialisten.org:
Alex de Jong, Dirk Smit, Erik Meijer, Janne van den Bosch en John Cozijn

Voorbereidingsbijeenkomsten
In het hele land organiseren verschillende groepen en verenigen discussiemomenten over de voorstellen voor de conferentie.
Democratisch Socialisten Amsterdam, Woensdag 31 augustus,
meer informatie via amsterdam@socialisten.org
Socialisten Gelderland-Arnhem. Datum nog niet bekend, datumprikker rondgestuurd.
meer informatie via maikgrnvld@gmail.com
Socialisten Gelderland-Nijmegen. Dinsdag 23 augustus, 19h00.
meer informatie olaf.kemerink@gmail.com of +31 6 1490 3914
Socialisten Noord-Nederland. Woensdag 24 augustus, 19h30. Deelname na aanmelding, neem contact op met: contact@socialistennoord.nl
Socialisten Oost-Brabant. Dinsdag 16 augustus, 20h00, online
meer informatie via contact@socialistenoostbrabant.nl
Socialisten Overijssel. Dinsdag 16 augustus, 20h00, online
meer informatie via overijssel@socialisten.org
Socialisten Rotterdam. Woensdag 17 augustus, 19h30
De Gaffel, Gaffelstraat 61b (tenzij er eerder ontruimd wordt) Socialisten Utrecht. Maandag 22 augustus, zaal open 19h30, start 20h00. Opkamer dB’s, CAB-Rondom 100.
Socialisten West-Brabant. Dinsdag 23 augustus, 19h30
meer informatie contact@socialistenwestbrabant.nl of +31 6 5272 6930 (Bram)
Groep Socialisten voor een Partij. Zondag 14 augustus 13h00
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, Utrecht opgeven via: aanmeldlink