De stap van zoeken naar bouwen

Zou het lukken? Jongerenorganisatie ROOD, de afdelingen Rotterdam en Utrecht en ideologisch of activistisch lastige individuele leden waren verstoten uit een landelijke partij. Vele anderen waren teleurgesteld mee opgestapt. Napraten over hoe we plotseling politiek dakloos gemaakt waren leidde maandenlang tot slecht bezochte verkennende landelijke bijeenkomsten. Vaart kwam er pas in toen concrete voorstellen op tafel lagen over onze politieke koers en hoe we die samen gaan organiseren. We moesten ons uitspreken over wat we de kern van een socialistische toekomst vinden, wie we zien als onze binnenlandse en buitenlandse bondgenoten en over de strijdterreinen waarin we daarmee actief moeten zijn. En over zaken als organisatie-opbouw en interne democratie.

Zondag 25 september was het dan eindelijk zover. 142 deelnemers kwamen bijeen, enkele per zoom maar de overgrote meerderheid in De Kargadoor in Utrecht. We hoefden geen tijd te verspillen aan geharrewar. Efficiënt voorzitten, deelberaad over compromissen, schermen om nieuw ineengeschoven teksten op te projecteren en telploegen om vanuit twee volle zalen het resultaat te melden maakten het mogelijk om amendementen goed af te handelen. We plaatsen onszelf in de socialistische traditie zoals die ook in Nederland in verschillende partijen en bewegingen vorm heeft gekregen. We spraken uit dat voor socialisme meer nodig is dan je kunt bereiken met alleen activisme of alleen parlementarisme. Vanuit de ervaringen in de strijd werden nieuwe teksten over feminisme, oorlog en internationalisme aangeprezen, en uiteindelijk door een meerderheid ondersteund. Ondanks fel botsende argumentaties bleek het mogelijk om compromissen te sluiten en elkaar te vinden in gezamenlijke voorstellen.

We nodigden de tijdens de raadsverkiezingscampagne opgerichte plaatselijke clubs uit om hun activiteiten ineen te schuiven en besloten tot de uitbouw van nieuwe afdelingen. Volgend jaar willen we verdere stappen zetten. De vergadering koos voor actieve steun bij de verdere uitbouw van ROOD, voor een verbinding met ‘The European Left’ en voor een actieve verkenning van de mate waarin ons streven samenvalt met dat van de recent doorgebroken in veel opzichten radicale kiesclub BIJ1. We kozen een zeskoppig landelijk bestuur dat het vervolg moet gaan voorbereiden. En we sloten af met het oorverdovend zingen van het door de SP altijd weggeduwde strijdlied ‘De Internationale’, ook de twee meest opstandige coupletten die de PvdA meestal overslaat. We hebben nog steeds veel te doen, maar nu zijn we echt gestart.

Erik Meijer

Meer terugblikken:
De linkse partij voor linkse activisten is nu al een succesChris Aalberts
Nederland: De socialisten in de startblokkenFrank Slegers
Succesvolle Socialisten ConferentieSocialisten West-Brabant
Persbericht: Uit SP verstoten linkervleugel gaat zelfstandig verderBestuur