|

Discussie: ecomodernisme en socialisme

Op zaterdag 29 oktober organiseert het klimaatnetwerk van de Socialisten een tweede discussiemiddag en je bent van harte uitgenodigd! Deze keer is het onderwerp ecomodernisme en hebben we Joris van Dorp van het RePlanet netwerk uitgenodigd om ons bij te praten wat dat is en waarom we dat als socialisten serieus moeten nemen.

Moeten we bijvoorbeeld kernenergie omarmen, genetisch gemodificeerde organismen inzetten in de landbouw, de planeet bewust ‘verwilderen’? RePlanet vindt van wel. Midden in een klimaatcrisis die nu nog eens wordt verergerd met een energiecrisis zijn dat vraagstukken die juist voor socialisten van belang zijn.

De bijeenkomst begint om 14:00 (zaal open om 13:30) en is bij het Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). Gezien de beperkte ruimte waarderen we aanmeldingen, zodat we rekening met je kunnen houden. Je kunt je aanmelden via netwerkklimaat@socialisten.org.

Een financiële bijdrage is vrijwillig, maar wordt erg gewaardeerd. We willen meer van dit soort discussiemiddagen mogelijk maken en vooralsnog dragen we met z’n allen deze kosten. Wil je iets bijdragen, kan dit door dit over te maken naar NL60 INGB 0675 1635 60, Socialisten Utrecht, onder vermelding van “klimaatnetwerk”.