|

Zaterdag 13 mei 2023, tweede Socialisten conferentie

Het landelijke bestuur heeft de datum voor de tweede Socialisten conferentie vastgesteld. Dit wordt zaterdag 13 mei 2023. Hiermee hebben we voldoende tijd voor een goede (inhoudelijke) voorbereiding, maar voldoen ook aan het besluit van de eerste Socialisten conferentie, dat we in maart/mei 2023 een tweede conferentie organiseren.

Ons streven is eind februari/begin maart de definitieve voorstellen kunnen publiceren zodat we (ruim) twee maanden discussietijd hebben.

Meld je aan voor een voorbereidende commissie
Ter voorbereiding van de conferentie willen we een drietal commissies/comités samenstellen. Een programmacommissie, een statutencommissie en een organisatiecomité. De programmacommissie is verantwoordelijk voor het voor te stellen programma van de vereniging Socialisten, de statutencommissie voor de voorstellen voor een democratische structuur van de landelijke vereniging en het organisatiecomité voor de praktische organisatie van de tweede Socialisten conferentie.

Het landelijk bestuur streeft ernaar dat de verschillende commissies breed samengesteld zijn, uit zo veel mogelijk lokale groepen, maar ook uit de verschillende politieke stromingen.

Daarom ons uitdrukkelijke verzoek dat alle groepen/verenigingen/stromingen nadenken over hun deelname aan de programmacommissie, de statutencommissie en het organisatiecomité. We vragen jullie hierover onderling te discussiëren en je uiterlijk vrijdag 25 november 2022, met (politieke) motivatie, aan te melden voor één van deze commissies/comité. Dan kan het landelijk bestuur op 28 november een besluit nemen over de samenstelling en kunnen de commissies/comité in december opgestart worden. Je kunt je aanmelden via contact@socialisten.org.

Meld je aan voor de redactiecommissie van deze website

Het landelijk bestuur heeft besloten tot een redactiecommissie die zich in eerste instantie gaat bezighouden met het redigeren van publicaties op onze landelijke website, maar ook kan meehelpen met de inhoud van de (tweewekelijkse) nieuwsbrief. Op 14 november wil het landelijk bestuur een besluit nemen over de werkwijze van deze redactiecommissie en op 28 november willen we een besluit nemen over de samenstelling. Als het je leuk lijkt om je bezig te houden met de landelijke website willen we je vragen om uiterlijk vrijdag 25 november je aanmelding met (politieke) motivatie te schrijven naar contact@socialisten.org. Ook bij de samenstelling van de redactiecommissie streeft het landelijk bestuur naar een gevarieerde samenstelling uit groepen/verenigingen/stromingen.