|

22 april, interne discussiemiddag over Oekraïne

Binnen links, en ook binnen de Socialisten wordt er verschillend gedacht over de houding van socialisten ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Het bestuur vindt het belangrijk dat we hierover met elkaar inhoudelijk over in discussie gaan. Het is volgens het bestuur erg belangrijk dat we deze discussie inhoudelijk goed voorbereiden en willen daarom iedereen vragen zijn visie hierop duidelijk te maken zodat we, inclusief alle nuances, met elkaar inhoudelijk de discussie kunnen aangaan. Stuur je bijdrage voor 6 april naar contact@socialisten.org zodat je bijdrage kan worden gepubliceerd in het volgende intern bulletin.

Verklaring bestuur De Socialisten omtrent uitspraken CP-bestuur|
Omdat een verklaring van het bestuur van Communistisch Platform omtrent de oorlog in Oekraïne op de website van Communistisch Platform discussie heeft opgeroepen en het Communistisch Platform een belangrijke organisatie binnen De Socialisten is, hebben wij als bestuur een korte reactie hierop opgesteld. Het desbetreffende artikel is hier te lezen.

In dit artikel, dat het bestuur van Communistisch Platform in samenwerking met de Britse communistische organisatie CPGB-PCC heeft geschreven, worden enkele uitspraken over de oorlog in Oekraïne en verschillende posities binnen links ten opzichte hiervan gedaan. Één van deze uitspraken, en de uitspraak die de meeste reacties oproept, luidt als volgt: ‘Voor wat betreft de sociaal-imperialisten, ze hebben de scheidslijn van klassenpolitiek overschreden en hebben het doel van arbeidersinternationalisme verraden. Ze zijn verraders en onderkruipers (scabs). Ook al is het een tactische vraag om al dan niet in dezelfde organisaties als sociaal-imperialisten te werken, is het van vitaal belang om altijd duidelijke politieke demarcatielijnen tegen ze op te trekken.’

Dit statement is in de context van eerdere publicaties van CPGB-PCC te zien als een directe aanval op een deel van de leden van De Socialisten. Dit soort aanvallen schaadt het onderlinge vertrouwen en dit kan binnen de organisatie op korte of lange termijn grote problemen opleveren. Dit willen wij als bestuur voorkomen.

Wij willen benadrukken dat wij als bestuur, inclusief de bestuursleden die daarnaast ook lid zijn van het Communistisch Platform, geen leden van De Socialisten als ‘verraders’, ‘onderkruipers’ en dergelijke zien. Wij staan voor een open organisatie waar plek is voor een breed scala aan marxistische en andere socialistische stromingen die openlijk met elkaar in discussie kunnen gaan. Dergelijke discussie moedigen wij aan. Hierom willen we als bestuur benadrukken dat deze discussie over de inhoud gevoerd dient te worden, tussen kameraden, in plaats van elkaar als ‘verraders’ et cetera te bejegen. Met aanvallen zoals in dit punt van het Communistisch Platform wordt de discussie echter doodgeslagen.

Om deze redenen zal het bestuur contact opnemen met het bestuur van Communistisch Platform om te overleggen hoe we deze situatie op kunnen lossen. Tot die tijd willen wij nogmaals benadrukken elkaar respectvol te behandelen en discussies te voeren op inhoud.

Met kameraadschappelijke groet,
Het bestuur van De Socialisten.