|

Zaterdag 13 mei 2023, tweede Socialisten conferentie

Het landelijke bestuur heeft de datum voor de tweede Socialisten conferentie vastgesteld. Dit wordt zaterdag 13 mei 2023. Hiermee hebben we voldoende tijd voor een goede (inhoudelijke) voorbereiding, maar voldoen ook aan het besluit van de eerste Socialisten conferentie, dat we op maart/mei 2023 een tweede conferentie organiseren.

Ons streven is eind februari/begin maart de definitieve voorstellen kunnen publiceren zodat we (ruim) twee maanden discussietijd hebben.

Oproep 7 november 2022Meld je aan voor een voorbereidende commissie
Ter voorbereiding van de conferentie willen we een drietal commissies/comités samenstellen. Een programmacommissie, een statutencommissie en een organisatiecomité. De programmacommissie is verantwoordelijk voor het voor te stellen programma van de vereniging Socialisten, de statutencommissie voor de voorstellen voor een democratische structuur van de landelijke vereniging en het organisatiecomité voor de praktische organisatie van de tweede Socialisten conferentie.

Het landelijk bestuur streeft ernaar dat de verschillende commissies breed samengesteld zijn, uit zo veel mogelijk lokale groepen, maar ook uit de verschillende politieke stromingen. Je kunt je aanmelden via contact@socialisten.org.

28 januari 2023 – Eerste conceptteksten
Inmiddels is de programmacommissie meerdere malen bijeen geweest. We willen jullie graag meenemen in de discussie die we voeren. Let wel deze teksten zijn geen definitieve teksten. Deze zijn met de nieuwsbrief naar de leden gestuurd en kun je per email opvragen. Als je een inhoudelijke bijdrage wilt leveren, stuur deze naar contact@socialisten.org.

De eerste vergadering van de programmacommissie was op 27 december, hier hebben we gediscussieerd over het soort van programma dat we willen schrijven, de planning en hebben we verschillende tweetallen gevraagd een eerste opzet voor een onderdeel van het programma te schrijven. Op 10 januari hebben we op deze teksten feedback te gegeven die deze tweetallen konden verwerken. Op 17 januari zijn we vooral op zoek gegaan naar waar de verschillen van mening het grootst was, waarbij op verschillende onderdelen van het programma commissieleden aan de gang zijn gegaan met het schrijven van alternatieve versies. De stukken die je in dit intern Bulletin vindt zijn de eerste opzetten en de alternatieve versie.