Korte verklaring van de Socialisten naar aanleiding van de val van kabinet Rutte IV

Alweer is een kabinet onder leiding van Mark Rutte gevallen waardoor er opnieuw verkiezingen nodig zijn. Deze verkiezingen geven de socialistische beweging de kans om haar ideeën over de noodzaak van een socialistische omwenteling onder bredere lagen van de bevolking te delen. De komende weken zullen we ons, in samenspraak met de gehele vereniging, beraden op deze verkiezingen.

De verschillende kabinetten Rutte hebben vooral crises en schandalen veroorzaakt. De crisis in de asielopvang is veroorzaakt door eerdere bezuinigingen op de opvang, net zoals de wooncrisis en de crisis in de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder. Ook de toeslagenaffaire en het Groningse aardgasschandaal komen voor rekening van opeenvolgende kabinetten Rutte. Het enige belang dat Rutte dient is het belang van het grootkapitaal. Zijn opmerking over wat hij zelf als zijn grootste fout zag, het niet afschaffen van de dividendbelasting, spreekt boekdelen. Een opmerking die hij nota bene maakte tijdens het debat over het schandaal met betrekking tot de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. De machtspoliticus Rutte regeerde, met hulp van anderen, waaronder het ‘links’liberale D66, door verschillende groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat zijn laatste kabinet is gevallen over zijn zelfgecreëerde “asielcrisis” is daarmee exemplarisch.

Samenwerking met Rutte en zijn VVD is tijdens vier kabinetten politiek vergif gebleken. Parlementair links heeft zichzelf daarmee geschaad, want ze verleende steun aan maatregelen waarmee ze willens en wetens de positie van grote delen van de samenleving verslechterde. Samenwerking met Rutte en andere burgerlijke partijen moet daarom ook pertinent worden uitgesloten. Net zoals Rutte kiest voor het grootkapitaal is het noodzakelijk dat er een politiek gevoerd gaat worden die consequent voor de belangen van de arbeidersklasse kiest, die kiest voor de belangen van werkenden, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, studenten en eenieder die hun levensonderhoud niet baseert op hun vermogen of bezit. Juist nu, na zoveel jaren beleid dat enkel heeft geleid tot een wooncrisis, een klimaatcrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis en groeiende armoede en ongelijkheid in onze samenleving is het bittere noodzaak een einde te maken aan de door Rutte en consorten gevolgde politiek van verdeel en heers die bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspeelt om de belangen van onze klasse als geheel te ondermijnen. We roepen alle partijen aan de linkerzijde op zo’n klassenonafhankelijke politiek te voeren.

Michel Eggermont
voorzitter de Socialisten

*foto is Doei Rutte feest op het Leidseplein te Amsterdam 10 juli 2023