De Venezolaanse communes vieren hun tweede verjaardag!

Vandaag vieren wij samen met onze kameraden van de Venezolaanse Unión Comunera (UC) hun tweede verjaardag. De UC, ofwel ‘Communale Unie’, bestaat uit meer dan 3000 lokale communes op het platteland en in de steden van ons Latijns-Amerikaanse buurland. Zij verenigen duizenden families in gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen en land. Zij werken en leven samen in de communes, en bouwen aan het socialisme in het door sancties en imperialistische sabotage geteisterde Venezuela. De UC vormt in onze ogen zowel de basis als de voorhoede van de socialistische revolutie in Venezuela.

De communes die aangesloten zijn bij de UC worden geleid door burgervergaderingen waar de hele gemeenschap aan deel kan nemen. Het zijn democratische organen die zich toespitsen op machtsopbouw voor socialisme vanuit het volk. Zij hopen de structuren van de burgerlijke Venezolaanse staat te vervangen door een socialisme van onderaf.

De communes zijn een voorbeeld van hoe socialistische revolutionairen de dagelijkse moeilijkheden en interne tegenstellingen kunnen overwinnen. Onder de meest moeilijke omstandigheden weten zij een hoopvol alternatief op te bouwen, uit te bouwen en zelfs te doen floreren. Sancties, repressie en interventies krijgen de communes er niet onder, omdat de kracht van de UC voortkomt uit hun basis en steun onder de bevolking en de creativiteit afkomstig van de werkende klasse.

Met de Unión Comunera maakten wij als De Socialisten voor het eerst kennis in 2023. Wij hebben, samen met ROOD, Socialistische Jongeren en kameraden van De Rode Lap, kennis en ervaringen uitgewisseld in een interessant en kameraadschappelijk gesprek. Later publiceerde de Nederlandse socialistische uitgeverij Proletaris een werk over de UC, dat een interessant inzicht biedt in het reilen en zeilen van de Venezolaanse kameraden. De Venezolaanse communes zijn voor ons een belangrijke inspiratiebron gebleken. Zij vormen een levendige herinnering aan het belang van een onafhankelijk georganiseerde arbeidersklasse die zijn eigen boontjes dopt en de strijd voor het socialisme ook in crisistijden levend kan houden. Of zoals de comuneras en comuneros zelf betogen: bedrijven gaan ten onder, individuen trekken weg, maar de communes houden stand! ¡Comuna o nada!