Durf de macht uit te dagen! Palestinaprotesten in het parlement

De gebeurtenissen in Gaza maken dat steeds meer mensen een gevoel van onmacht hebben. Er zijn steeds meer demonstraties tegen de genocidale apartheidsstaat Israël. Vanzelfsprekend demonstreert men daar waar men de meeste invloed op t beleid kan hebben, om zo onmacht om te zetten in kracht.  

Recentelijk waren er verschillende pro-Palestina activisten bij het Nederlandse parlement. Men wist binnen te komen en ging op de grond zitten in de hal om leuzen te roepen. Al snel was de politie aanwezig om het in de gaten te houden. De politie liet het een half uur duren voordat zij begonnen met mensen uit het parlementsgebouw te verwijderen.

Deze keer vielen veel parlementsleden over elkaar heen om hun afschuw te laten blijken en de actie als ‘anti-joods’ te bestempelen. Ook nu weer wist de heersende politieke klasse niet het verschil tussen anti-zionisme en antisemitisme. Deze demonstratie was uiteraard niet tegen het Joodse geloof en er waren meerdere Joodse kameraden aanwezig. 

De demonstratie was tegen de politieke ideologie van het zionisme, die de drijfveer vormt achter de continue land- en huizenroof door Israelische kolonisten, de willekeurige arrestaties en pesterijen van Palestijnen, het doden van arrestanten om niets, het nooit vervolgen van daders, het schieten met sluipschutters op demonstrerende burgers, etc. etc. 

Israël gaat nu nog veel verder en laat een totale minachting zien voor elke vorm van mensenreechten. Ze bombarderen in Gaza vooral de burgerbevolking. Ook is er bevestigd berichten dat Israelische militairen Palestijnse meisjes verkrachten. Civiele gebouwen en infrastructuur worden permanent gebombardeerd, opgeblazen en totaal vernietigd. De bevolking wordt verdreven en verordonneerd naar ‘veilige zones’. Onderweg en aangekomen worden ze weer aangevallen en gebombardeerd. 

Israel gebruikt haar controle over de grenzen van Gaza om niets meer toe te laten. Zo heeft de staat sinds 7 oktober nog maar heel weinig water, voedsel, medicijnen en brandstof toegelaten. De situatie is nu zo, dat er mensen omkomen door honger, en dat velen verontreinigd en/of zout water drinken. Medische staf in ziekenhuizen doen wat ze kunnen, maar zonder medicamenten, verbandmiddelen en verdoving is dat nagenoeg ondoenlijk.In de Westbank heeft de regering militaire aanvalswapens uitgedeeld aan zionistische kolonisten, waardoor ook daar het dodental exponentieel gestegen is en de landroof in verhoogt tempo doorgaat.

Het is deze situatie die de demonstranten voor het parlement tot hun daad heeft gemotiveerd en ook andere groepen tot actie dwingt. Zo heeft Zuid-Afrika Israël voor het International Court of Justice (ICJ) in het vredespaleis in Den Haag gesleept. Beide landen kregen een dag om hun zaak te bepleiten dan wel te verdedigen. Ondertussen is er wel al een tussenvonnis gekomen, waarin gesteld wordt dat het plausibel is dat Israel genocide pleegt, en dat ze alles moeten doen om dit te voorkomen. Netanyahu reageerde bijna onmiddellijk door te verklaren, dat Israël zich hier niets van zal aantrekken. 

Voor de Nederlandse gerechtshof rechter was dit ICJ-tussenvonnis de doorslaggevende reden om Nederland te verbieden verder nog onderdelen van F35’s te leveren aan Israel, omdat zij het aannemelijk acht, dat Israel met de onderdelen in staat gesteld wordt genocide te plegen. Op 19 februari is dit verbod van kracht geworden. De Nederlandse staat kondigde meteen aan in cassatie te gaan, maar zolang dit nog niet gediend heeft bij de Hoge Raad zegt men de uitspraak te respecteren.  

Vermoedelijk houdt dit ‘respecteren’ in dat de onderdelen nu naar een tussenland gevlogen worden, van waaruit ze alsnog verder naar Israël gestuurd worden. Nederland heeft van dit verder doorsturen officieel uiteraard “geen weet”. Waarschijnlijk zal een volgend kabinet de exportregels nog eens tegen het licht houden en aanpassen, zodat er geen tussenkomst van rechters meer mogelijk is.

Er is dus een genocide gaande, waar Nederland een actieve rol in heeft. Natuurlijk gaan mensen demonstreren in en bij het parlement! De parlementariërs wijzen op 7 oktober, als alles verklarende rechtvaardiging voor wat nu gebeurt. En uiteraard vinden ze de demonstranten antisemitisch, omdat ze o.a. “From the river to the sea, Palestine will be free” riepen. Een leus die niet anti-semitisch is maar pleit voor een eenstaatoplossing in de regio, waarbij alle bevolkingsgroepen gelijke rechten hebben. 

Muisstil waren de anti-Palestijnse parlementariërs, toen Netanyahu op 22 september 2023 bij de VN in New York opriep tot de vernietiging van Palestina en dit zelfs illustreerde met plaatjes van ‘het nieuwe Midden-Oosten’.Op het kaartje dat Netanyahu toonde aan de wereld in het UN-gebouw in New York op 22 september 2023 zijn Gaza en de Westbank bij Israël getrokken. Je kunt je afvragen of deze enorme provocatie en het uitblijven van een felle internationale reactie niet de directe aanleiding geweest zijn voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Onze parlementariërs – op enkelen na – kijken weg van genocide. Voor hun betekenen mensenrechten en de internationale rechtsorde niets. 

Ook in de VS staan protesten op de agenda. In Michigan was er een initiatief onder democraten om bij de verkiezingen ‘undecided’ te stemmen. Men hoopte op steun van 10.000 mensen. Uiteindelijk werden het er meer dan 100.000! Een grote landelijke vakbond heeft haar leden opgeroepen hetzelfde te doen. Biden, die al decennia bekend staat voor zijn steun aan de zionisten, ziet dat hij in grote mate belangrijke steun aan het verliezen is.  

Het is duidelijk dat actievoeren druk zet op politici. We moeten hier met extra inspanning verder mee gaan, want nu de zomer voor de deur staat, gaat het warmer worden. De mensen in Gaza zullen dan dus veel meer water nodig hebben. Die 6 weken die nu geëist wordt moeten omgezet worden in een permanent staakt-het-vuren. En uiteraard moeten ook de activiteiten van de kolonisten op de Westbank gestopt worden en teruggedraaid. Om te beginnen met ze te ontwapenen! Terug naar de grenzen van voor de 6-dagse oorlog in 1967, toen de bezetting begon. In het hele gebied moet er een staat komen met gelijke rechten voor allen. Dus het idee van de ‘joodse staat’ moet van tafel. En daarmee het zionisme als ideologie.

Weg met het zionisme! Weg met kapitalistische politici die de belangen van Israël dienen! Leve het Palestijnse verzet!