|

De Socialisten aanwezig bij de demonstratie tegen racisme

Op 23 maart vindt de jaarlijkse demonstratie tegen racisme plaats in Amsterdam. Deze wordt gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. De Socialisten zullen deze dag ook weer aanwezig zijn.

Op 21 maart 1960 opende de politie van Zuid-Afrika in de plaats Sharpeville het vuur op de ruim 20,000 mensen die demonstreerden tegen de Apartheid. Daarbij kwamen 69 demonstranten om het leven. Sindsdien herdenken we het bloedbad jaarlijks rond 21 maart, en demonstreren we tegen alle vormen van racisme. Want ook 64 jaar na het Bloedbad van Sharpeville is racisme wijdverspreid in onze samenleving.

Er vindt institutioneel racisme plaats bij uitkerings- en controle-instanties zoals de Belastingdienst. De politie gebruikt buitensporig veel geweld en etnisch profileren bij mensen met een migratieachtergrond en in armere wijken. De Nederlandse staat steunt met geld en wapens de genocide die op dit moment plaatsvindt in Palestina. Veel Nederlanders kijken nog positief terug op het koloniale verleden, en kolonisten worden op veel plekken nog geƫerd met standbeelden.

De heersende klasse zet racisme in om de arbeidersklasse te verdelen. Het is daarmee een instrument om het kapitalisme in stand te houden. Racisme helemaal uitbannen kan daarom alleen maar door het kapitalisme omver te werpen. Dat betekent echter niet dat we dat moeten afwachten. We ervaren dagelijks de pijnlijke realiteit van onderdrukking en racisme. Het leidt tot geweld, tot armoede, tot een zwakkere gezondheid en tot haat en nijd. Daarom bestrijden we racisme, en discriminatie in al zijn vormen, op ieder moment en op elke mogelijke manier. Socialisme is de strijd voor de emancipatie van iedereen, en dus zeker ook voor ieder die nu door racisme wordt benadeeld. We verwerpen het standpunt van sommige andere socialisten die deze strijd als minder belangrijk of overbodig zien.

De jaarlijkse demonstratie tegen racisme is een goed begin. Maar alleen demonstreren is niet genoeg. Om racisme volledig uit te bannen in onze samenleving, moeten we onszelf als werkende klasse niet langer laten verdelen, maar ons verenigen en organiseren. Dat doen we door racisme uit te bannen op ons werk, op onze scholen, en in onze eigen organisaties. Door definitief te breken met het koloniale verleden en de Nederlandse staat te dwingen te stoppen met het steunen van oorlogen en uitbuiting van andere landen. Alleen door ons te organiseren kunnen we een vuist maken tegen de poging ons te verdelen.

Daarom roepen wij op:

  • Tegen racisme en discriminatie in alle vormen!
  • Tegen oorlog en imperialisme!
  • Tegen de Apartheid en genocide in Palestina!
  • Voor een verenigde arbeidersklasse!