| |

Landelijke kaderdag met thema klimaat

Op 10 maart vond er een landelijke kaderdag met een focus op klimaat plaats. Ook kwam de staat van zaken van de verschillende afdelingen aan bod.

Na een korte opening waarin onze voorzitter, Basten Jager, de 20 aanwezigen vertelde dat er vanaf nu elke 9 weken een kaderdag georganiseerd wordt, was het tijd voor de twee breakout sessies over de afdelingen en over de klimaatstrijd . 

De discussie rondom de afdelingen was vooral gefocust op de mogelijke bestuursmodellen die afdelingen toepassen, laagdrempelige opties voor afdelingen om nieuwe en actieve leden te werven. Uit deze discussie is ook de wens vanuit afdelingen naar voren gekomen voor meer draaiboeken voor bepaalde acties vanuit de landelijke organisatie.

In de discussie over de klimaatstrijd zijn een aantal dingen naar voren gekomen, zo is er bijvoorbeeld geconstateerd dat er een aantal parallellen zijn met de klimaatbeweging van de jaren 70, waar er toen ook vooral een harde kern aanwezig was maar waar de massa’s wegbleven. Dit zou te wijten zijn aan een gebrek van klassenbewustzijn. Hierin kan De Socialisten een scholende rol op zich nemen, was de conclusie. De discussie werd afgesloten met een aantal impromptu aanmeldingen voor het klimaatnetwerk.

Na de breakout discussies was er nog tijd voor een vervangende discussie over de organisatie binnen XR. Deze plenaire discussie kwam op de agenda in plaats van een afgezegde scholing over XR.

Leden hebben wisselende meningen over de organisatie methoden binnen de klimaatorganisatie. Aan de ene kant waren er de complimenten voor voornamelijk de operationele organisatie tijdens acties zelf, maar er zijn ook een heleboel aspecten daaromheen waarover de meningen verdeeld zijn. In de werkzaamheden van onze leden zullen door beide kanten nog veel geleerd moeten worden om effectiever te worden.  

Aan het einde van de middag, na de reflectie op de breakouts was er nog tijd voor het slotwoord vanuit het bestuur met een aantal oproepen: er worden nog mensen gezocht voor het presidium voor het volgende congres, er wordt nog gezocht voor mensen die sociale activiteiten willen organiseren en er zijn nog mensen nodig die willen helpen bij de basisscholing en de online vormgeving. 

De volgende kaderdag staat gepland voor 11 mei en zal in Rotterdam gehouden worden.