De Socialisten solidair met bezetters UVA

Vannacht is een bezetting van de Roeterseilandcampus door studenten en medewerkers van de UVA en VU in Amsterdam tegen de banden van hun universiteiten met Israël met grof politiegeweld beëindigd op verzoek van de UVA. Als de Socialisten zijn we solidair met de bezetters en ondersteunen we hun eisen volledig. We verwerpen deze inperking van de vrijheid op demonstratie en van de vrijheid van meningsuiting stellig. Op het moment dat demonstreren alleen kan binnen de kaders die door de staat of gevestigde instituties worden gesteld, is er geen vrijheid van demonstratie. Op het moment dat legitieme eisen vanuit de bezetters niet resulteren in dialoog, maar in grove repressie door de politie, dan toont dit dat het hoofddoel van het staatsapparaat de handhaving van de status quo is.

De repressie van deze demonstratie staat niet op zichzelf, maar volgt uit een lange geschiedenis van gewelddadige repressie van sociale bewegingen, zowel vanuit de staat als vanuit reactionaire groepen, zoals de aanval met vuurwerk door zionistische hooligans onder toeziend oog van de politie eerder op de avond liet zien. Het toont wederom aan dat er een noodzaak is om vrijheden als de vrijheid van demonstratie en meningsuiting niet alleen te verdedigen, zowel in onze uitingen als met barricades, maar ook uit te breiden.