indienen wijzigingsvoorstellen conceptprogramma

Op 18 maart 2023 is Intern Bulletin 3 van de Socialisten verschenen. Op pagina 5 t/m 25 van dit Intern Bulletin is het conceptprogramma, zoals dat door de programmacommissie is opgesteld gepubliceerd. Via het onderstaande formulier kun je voorstellen te doen om tekst te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Het Intern Bulletin 3 is hier te downloaden.

Wijzigingsvoorstellen Conceptprogramma
Soort voorstel