Netwerk Internationaal en tegen de oorlog

Teken de petitie tegen de oorlog in Oekraïne:

Oorlogen speelden zich meestal ergens ver weg af, maar komen nu razendsnel dichterbij. Na vier maanden geweld en bloedvergieten, blijft de Oekraïne-oorlog niet alleen ongemeend complex maar ook extreem gevaarlijk. Niet in de laatste plaats omdat twee – direct of indirect – bij het conflict betrokken partijen, Rusland en meerdere NAVO-lidstaten, over massavernietigingswapens beschikken. Mochten die op enig moment ingezet worden, dan kan dat op een ongekende ramp voor de mensheid uitlopen. Verder lezen en ondertekenen: hier.

Over het netwerk Internationaal van socialisme.org

Dit netwerk betreft de thema’s anti-oorlog en andere internationale kwesties. We gaan het hebben over wat te doen tegen de verschillende oorlogen die in de wereld plaatsvinden en in de eerste plaats de oorlog die onlangs is begonnen in Oekraïne, met de invasie van Rusland. Wat is ons antwoord hierop als socialisten? Ons antwoord is anders dan de dominante reacties tegen de oorlog (zoals verhogen van defensie-uitgaven). Komende jaren wordt dit een belangrijk thema.

Verder geven we als socialisten aandacht aan andere internationale kwesties. Socialisten zijn voor internationale solidariteit. Dit netwerk gaat vooralsnog aan de slag tegen de oorlog in Oekraïne.

In verschillende plaatsen worden acties georganiseerd tegen de oorlog, zoals in Amsterdam, Groningen en Enschede. Er worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd door De Socialisten in Utrecht, in Rotterdam. Er is ook een landelijke platform in oprichting tegen de oorlog, waarvan we mede initiatiefnemer zijn. Hierbij zijn mensen op persoonlijke titel aangesloten, van verschillende organisaties. Dit platform i.o heeft een concept verklaring gemaakt (zie hieronder) die 29 juni door deze deelnemers wordt vastgesteld.

Wat is ons doel als socialisten en wat is onze rol als socialisten in deze beweging? Het netwerk Internationaal heeft hiervoor een tekst voorgelegd aan de landelijke vergadering van de socialisten op 10 april.

Link naar: Europees-Netwerk-voor-solidariteit-met-Oekraïne

Zaterdag 10 september is er een bijeenkomst in Utrecht van War Resisters’ International. Voor meer informatie zie: https://www.wri100.nl/. Wordt ook online gestreamd: https://www.facebook.com/wri100.nl/photos/gm.1427320341049285/106264918732905/, of zie: https://www.facebook.com/warresistersint.

Uitnodiging volgende landelijke netwerkbijeenkomst Internationaal
donderdag 6 oktober 20:00 – 21:30

Iedereen is welkom. Aanmelden bij netwerkinternationaal@socialisten.org dan ontvang je een zoomlink.

Met vriendelijke groet
Jet van Rijswijk