Netwerk klimaat

Groen kapitalisme is een illusie! Zonder ecosocialisme kan de opwarming niet worden gestopt. Welke ideeën hebben socialisten om de ecologische crisis op te lossen en tegelijk de wereldwijde armoede te bestrijden?
Hoe voorkomen we dat de klimaatbeweging en de sociale bewegingen tegen elkaar uit worden gespeeld?
Wat is de taak van socialisten binnen de brede klimaatbeweging?
Praat hierover mee en meldt je aan.

Uitnodiging landelijke netwerkbijeenkomst Klimaatrechtvaardigheid

zaterdag 2 juli 13:00-16:00 uur Fysiek discussiemiddag
woensdag 31 augustus 20:00-21:30 Online

Aanmelden tot 2 dagen van te voren: netwerkklimaat@socialisten.org.

Met vriendelijke groet,
William van den Heuvel