Netwerk wonen

Kopen of Kreperen? De stille oorlog op de huurwoningmarkt
Hoe zit het met de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (huur)woningvoorraad? Hoe komen we uit de wooncrisis? Wat gaan we doen na de woonprotesten, waarbij wij vaak mede-initiefnemer waren?
Gaan we steun geven aan de actie huurbevriezing: zie wijweigerendehuurverhoging.nl Of wordt het tijd voor een huurstaking?

Welk doel hebben Socialisten voor ogen bij volkshuisvesting en wat is de route en werkwijze van Socialisten om dat te bereiken?
Praat daarover mee en meld je aan.

Uitnodiging landelijke netwerkbijeenkomst volkshuisvesting

6 april 20:00-21:30 Online
20 april 20:00-21:30 Online
18 mei 20:00-21:30 Online
15 juni 20:00-21:30 Online

Aanmelden tot 2 dagen voor de bijeenkomst via: netwerkwonen@socialisten.org.

Met vriendelijke groet,
Willy Lourenssen