Landelijke netwerken

Landelijk zijn er naast socialisten.org en Rood ook diverse netwerken gestart. Als socialisten willen we de verschillende bewegingen zoals de vredesbeweging, de klimaatbeweging, de woonbeweging steunen en opbouwen.

Geef door aan contact@socialisten.org als je een nieuw netwerk wilt starten. Dan komen de uitnodigen en berichten in de nieuwsbrief en ook op deze site te staan.