denk mee!

Netwerken

Landelijk zijn er binnen De Socialisten ook diverse netwerken gestart. Als socialisten willen we de verschillende bewegingen steunen en opbouwen, waaronder de vakbeweging, de vredesbeweging, de klimaatbeweging, de vrouwenbeweging, de anti-racisme beweging, en de woonbeweging. 

Geef door aan contact@socialisten.org als je een nieuw landelijk netwerk wilt starten. Dan komen de uitnodigingen en berichten in de nieuwsbrief en ook op deze site te staan. De volgende netwerken lopen al:

Netwerk Internationaal

Als socialisten geven we aandacht aan internationale kwesties en internationale samenwerking. Socialisten zijn voor internationale solidariteit.

Tegen de oorlog
Het Netwerk Internationaal van De Socialisten ontfermt zich naast andere internationale kwesties ook over het thema anti-oorlog. Oorlog is onder het kapitalisme onvermijdelijk. Kapitalistische regeringen voeren geen oorlog voor fraaie idealen als ‘democratie’ of ‘mensenrechten’, maar om te roven en te onderwerpen. Socialisten stellen zich internationalistisch op. Ons uitgangspunt is de erkenning dat de belangen van de arbeidersklasse over de hele wereld dezelfde zijn. Lees hier verder.
Sinds ongeveer een jaar is er oorlog in Europa (Oekraïne). Wat is ons antwoord hierop als socialisten? Ons antwoord is anders dan de dominante reacties tegen oorlog (zoals verhogen van defensie-uitgaven). Komende jaren blijft dit een belangrijk thema. In verschillende plaatsen worden acties georganiseerd tegen de oorlog, zoals in Amsterdam, Groningen en Enschede; vaak (mede) op initiatief van De Socialisten. Er worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd door De Socialisten. Er is ook een landelijke platform opgericht tegen de oorlog, waarvan we mede initiatiefnemer zijn. Dit platform heeft een manifest opgesteld ter ondertekening.  
Elke maandag vredesactie te Amsterdam, zie hier.
Petitie tegen de Oekraïne oorlog, zie hier.
Voor een Kernwapenvrije Wereld, zie hier.

Voor meer informatie: netwerkinternationaal@socialisten.org

Foto op globalinfo bij de vertaling van het interview met Duitse generaal Erich Vad, zie hier

Internationaal
Socialisten stellen zich internationalistisch op. Ons uitgangspunt is de erkenning dat de belangen van de arbeidersklasse over de hele wereld dezelfde zijn. Het gaat socialisten om een wereldstrijd. Het kapitalisme is een internationaal systeem en ook wij dienen ons op een internationale schaal te organiseren. Als socialisten in Nederland zijn ontwikkelingen
in Europa en binnen de EU voor ons van groot belang. Voor Nederland Samen met vakbeweging en milieubeweging komen binnen de EU linkse partijen op voor veranderingen in sociale en ecologische richting, en wordt gekozen voor internationale solidariteit met gebieden buiten Europa. Socialisten.org wil volwaardig meedoen aan dit gezamenlijke Europese werk en internationale solidariteitsbewegingen versterken. Lees verder in het koersbesluit van de Socialisten.

Voor de volgende bijeenkomst van het Netwerk Internationaal zie de kalender of stuur ons een email als je mee wilt doen.

Contactpersoon: Tijs Hardam
Contactadres: netwerkinternationaal@socialisten.org

Netwerk Klimaat

Groen kapitalisme is een illusie! Zonder ecosocialisme kan de opwarming niet worden gestopt. Welke ideeën hebben socialisten om de ecologische crisis op te lossen en tegelijk de wereldwijde armoede te bestrijden? Hoe voorkomen we dat de klimaatbeweging en de sociale bewegingen tegen elkaar uit worden gespeeld? Wat is de taak van socialisten binnen de brede klimaatbeweging? Praat hierover mee en meld je aan.

Contactpersoon: Afrim Besten
Contactadres: netwerkklimaat@socialisten.org

Netwerk Femsoc

Bij de Socialisten komen vrouwen die voor vrouwenemancipatie én socialisme zijn, regelmatig bijeen. Doel van de bijeenkomsten:

  • samenkomen met vrouwen die feministisch en socialistisch zijn (femsoc);
  • elkaar beter te leren kennen;
  • bespreken waar we tegenaan lopen;
  • bespreken welke acties en initiatieven we willen nemen en waaraan we als Socialisten kunnen deelnemen, zoals 8 maart Internationale Vrouwendag; 
  • bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor de volgende bijeenkomst zie de kalender of stuur ons een email als je mee wilt doen. Ben je lid of (nog) geen lid van De Socialisten, je bent van harte welkom. Ook is er een appgroep waar je bij kan aansluiten – neem contact op voor meer informatie. 

Contactpersoon: Rosa Heinen
Contactadres: netwerkfemsoc@socialisten.org

Netwerk Wonen

Er woedt een stille oorlog op de huurwoningmarkt. De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (huur)woningvoorraad keldert. Hoe gaan socialisten hiermee om? Hoe willen wij volkshuisvesting vormgeven en wat is er voor nodig om dat te verwezenlijken?

Netwerk Wonen gaat aan de slag met deze vraagstukken en meer. Denk mee en steek je handen uit de mouwen om onze visie te realiseren. Sluit je aan bij onze overleggen of neem contact met ons op!

Contactpersoon: Vacature
Contactadres: netwerkwonen@socialisten.org