denk mee!

Netwerken

Landelijk zijn er binnen De Socialisten ook diverse netwerken gestart. Als socialisten willen we de verschillende bewegingen zoals de vakbeweging, de vredesbeweging, de klimaatbeweging, de vrouwenbeweging, de anti-racisme beweging, de woonbeweging steunen en opbouwen. 

Geef door aan contact@socialisten.org als je een nieuw landelijk netwerk wilt starten. Dan komen de uitnodigen en berichten in de nieuwsbrief en ook op deze site te staan. De volgende netwerken lopen al:

Netwerk Internationaal

Als socialisten geven we aandacht aan internationale kwesties en internationale samenwerking. Socialisten zijn voor internationale solidariteit.

Tegen de Oekraïne oorlog
Het Netwerk Internationaal van De Socialisten ontfermt zich naast andere internationale kwesties ook het thema anti-oorlog. We hebben het over wat te doen tegen de verschillende oorlogen die in de wereld plaatsvinden. Sinds ongeveer een jaar is er oorlog in Europa (Oekraïne). Wat is ons antwoord hierop als socialisten? Ons antwoord is anders dan de dominante reacties tegen oorlog (zoals verhogen van defensie-uitgaven). Komende jaren blijft dit een belangrijk thema. In verschillende plaatsen worden acties georganiseerd tegen de oorlog, zoals in Amsterdam, Groningen en Enschede; vaak (mede) op initiatief van De Socialisten. Er worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd door De Socialisten in Utrecht, in Rotterdam. Er is ook een landelijke platform opgericht tegen de oorlog, waarvan we mede initiatiefnemer zijn. Dit platform heeft een manifest opgesteld ter ondertekening.  
Elke maandag vredesactie te Amsterdam, zie hier.
Petitie tegen de Oekraïne oorlog, zie hier.
Voor een Kernwapenvrije Wereld, zie hier.

Voor meer informatie: netwerkinternationaal@socialisten.org

Foto op globalinfo bij de vertaling van het interview met Duitse generaal Erich Vad, zie hier

Internationaal
Socialisten stellen zich internationalistisch op. Ons uitgangspunt is de erkenning dat de belangen van de arbeidersklasse over de hele wereld dezelfde zijn. Het gaat socialisten om een wereldstrijd. Het kapitalisme is een internationaal systeem en ook wij dienen ons op een internationale schaal te organiseren. Als socialisten in Nederland zijn ontwikkelingen
in Europa en binnen de EU voor ons van groot belang. Voor Nederland Samen met vakbeweging en milieubeweging komen binnen de EU linkse partijen op voor veranderingen in sociale en ecologische richting, en wordt gekozen voor internationale solidariteit met gebieden buiten Europa. Socialisten.org wil volwaardig meedoen aan dit gezamenlijke Europese werk en internationale solidariteitsbewegingen versterken. Lees verder in het koersbesluit van de Socialisten.

Voor de volgende bijeenkomst van het Netwerk Internationaal zie de kalender of stuur ons een email als je mee wilt doen.

Contactpersoon: Jet van Rijswijk
Contactadres: netwerkinternationaal@socialisten.org

Netwerk Klimaat

Groen kapitalisme is een illusie! Zonder ecosocialisme kan de opwarming niet worden gestopt. Welke ideeën hebben socialisten om de ecologische crisis op te lossen en tegelijk de wereldwijde armoede te bestrijden? Hoe voorkomen we dat de klimaatbeweging en de sociale bewegingen tegen elkaar uit worden gespeeld? Wat is de taak van socialisten binnen de brede klimaatbeweging? Praat hierover mee en meld je aan.

Contactpersoon: William van den Heuvel
Contactadres: netwerkklimaat@socialisten.org

Netwerk Femsoc

Vrouwen die voor vrouwenemancipatie én socialisme zijn, komen regelmatig bijeen. Doel van de bijeenkomsten:

  • samenkomen met vrouwen die feministisch en socialistisch zijn (femsoc);
  • elkaar beter te leren kennen;
  • bespreken waar we tegenaan lopen;
  • bespreken welke acties en initiatieven we willen nemen en waaraan we als Socialisten kunnen deelnemen, zoals 8 maart Internationale Vrouwendag; 
  • bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor de volgende bijeenkomst zie de kalender of stuur ons een email als je mee wilt doen. Ben je lid of (nog) geen lid van De Socialisten, je bent van harte welkom. Ook is er een appgroep waar je bij kan aansluiten – neem contact op voor meer informatie. 

Zie het koerbesluit over Feminisme en zelf-emancipatie.

Voor meer informatie: netwerkfemsoc@socialisten.org.

8 maart – Internationale Vrouwendag
Over een paar maanden is het Internationale Vrouwendag. Een dag van strijd tegen millennia van de economische en culturele onderdrukking van vrouwen. Als socialisten is het onze plicht om te vechten voor de emancipatie van vrouwen, en de strijd van werkende vrouwen tegen het kapitalisme te steunen. Wij moeten de strijd van vrouwen politiseren, en hun bewust maken van het feit dat hun onderdrukking voortkomt uit de klassenmaatschappij. 

5 maart Feminist March
Dit jaar wordt er in maart voor het eerst sinds 2017 geen nieuwe Women’s March gehouden. We gaan namelijk de straat op om de allereerste Feminist March te lopen. “De March blijft zoals jullie van ons gewend zijn, maar we gaan voor een nog inclusievere beweging. Want niet alleen vrouwen zijn de dupe van het patriarchaat”, aldus de organisatie van de Feminist March. Save the date: Feminist March op zondag 5 maart te Amsterdam. Lees hier verder.

Lokale activiteiten op 8 maart
Nu is een goed moment om alvast de voorbereidingen te starten. Kun je bijvoorbeeld contact leggen met 8 maart comités in je stad? Thema-avonden organiseren? Alvast leden en nog-niet leden  vragen om mee te doen? Spandoeken maken?
Op 8 maart laten we zien dat Socialisten tegen vrouwenonderdrukking zijn.

Contactpersoon: Jet van Rijswijk
Contactadres: netwerkfemsoc@socialisten.org

Netwerk Wonen

Er woedt een stille oorlog op de huurwoningmarkt. De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (huur)woningvoorraad keldert. Hoe gaan socialisten hiermee om? Hoe willen wij volkshuisvesting vormgeven en wat is er voor nodig om dat te verwezenlijken?

Netwerk Wonen gaat aan de slag met deze vraagstukken en meer. Denk mee en steek je handen uit de mouwen om onze visie te realiseren. Sluit je aan bij onze overleggen of neem contact met ons op!

Contactpersoon: Willy Lourenssen
Contactadres: netwerkwonen@socialisten.org