Op weg naar de conferentie

Op zondag 25 september organiseren we de eerste conferentie van Socialisten.org. Op deze conferentie willen we besluiten nemen rond een drietal onderwerpen:

  1. Onze doelstellingen en ons politieke project
  2. Naar een democratische landelijke organisatiestructuur
  3. De opbouw van De Socialisten: wat gaan we doen met de lokale groepen, de netwerken en de landelijke organisatie

Voor de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie is een redactiecommissie aangesteld. De redactiecommissie heeft voor de conferentie van 25 september de volgende procedure vastgesteld.

De redactie heeft een viertal concrete vragen opgesteld, waarop wij graag antwoorden zien in de vorm van tekstvoorstellen. Deze voorstellen zullen wij inpassen in drie teksten met de volgende focus:

De vragen zijn:

  1. Wat vinden jullie dat De Socialisten toe zou moeten gaan voegen aan het landschap van linkse organisaties die zich bezighouden met linkse partijpolitiek, belangenbehartiging en ideële doelstellingen?
  2. Wat zijn jullie ideeën en wensen voor een democratische organisatiestructuur en hoe voorkomen we dat we ondemocratisch worden?
  3. Welke thema’s zouden prioriteit moeten hebben bij het opbouwen van De Socialisten en hoe gaan we ons concreet op de lange termijn inzetten voor die thema’s?
  4. Wat hebben we gedaan/wat zijn onze ervaringen/wat hebben we bereikt? Deze vraag is vooral gericht aan lokale groepen en netwerken, wij waarderen het als jullie ons informeren en verslag uitbrengen over jullie activiteiten, omdat het landelijke organisatiecomité onmogelijk van alles precies op de hoogte kan zijn. We willen ook graag vragen of de lokale groepen deze oproep voor inbreng via hun eigen kanalen en sociale media bij hun betrokkenen kan promoten.

Als jullie voorstellen indienen, willen we dat dus graag aan de hand van die specifieke vragen (meer staat natuurlijk vrij) met inachtneming van deze planning:

Planning

1 augustus deadline reacties op bovenstaande vier vragen.

10 augustus verzenden eerste versie van tekstvoorstel

24 augustus deadline reacties op deze eerste versie

31 augustus verzenden tweede versie van tekstvoorstel

25 september conferentie Socialisten.org

Jullie ideeën en voorstellen kunnen jullie sturen naar de redactie: redactie@socialisten.org

We willen de verenigingen en werkgroepen vragen om bij de voorbereiding van de conferentie rekening te houden met bovenstaande planning, concreet:

  • Tussen nu en 1 augustus, de eerste deadline.
  • Tussen 10 augustus en 24 augustus, de periode tussen de verzending van het eerste discussiebulletin en de tweede deadline.
  • Tussen 31 augustus en 25 september, de periode tussen de verzending van het tweede discussiebulletin en de conferentie